Tag Archives: تومور استخوان

تومور استخوان چیست، سرطان استخوان چیست

by سارکوم in اکتبر 31, 2016

تومور استخوان چیست، تومور یعنی یک توده بافتی که بر اثر رشد ناهنجار و غیرقابل کنترل دسته ای از سلول ها بوجود میاید و وقتی این توده بافتی در استخوان باشد به آن تومور استخوان میگویند. در اثر رشد تومور، استخوان با بافتی جایگزین میشود که  ممکن است به اندازه آن محکم نبوده و نتیجه […]