Blog

درمان سارکوم بافت نرم

by سارکوم in اکتبر 26, 2016

درمان سارکوم بافت نرم

 

معمولا درمان سارکوم بافت نرم، به مرحله سرطان بستگی دارد. تعیین مرحله سارکوم بر اساس اندازه و درجه تومور و میزان انتشار سرطان به عقده های لنفاوی یا قسمت های دیگر بدن (متاستاز) انجام می گیرد.روش های درمانی سارکوم بافت نرم شامل جراحی،رادیو تراپی و شیمی درمانی است.

baft-narm2
جراحی معمول ترین روش درمان سارکوم بافت نرم است. در صورت امکان ، جراح سرطان و یک لایه از بافت سالم اطراف توده را جدا می کند.بسته به اندازه و محل سارکوم، گاهی اوقات ممکن است قطع عضو (آمپوتاسیون) یک قسمت از بازو و یا ساق انجام گیرد، در اغلب موارد، لزوم انجام آمپوتاسیون بندرت پیش می آید و کمتر از ۱۰ـ۱۵% سارکوماها ، نیاز به آمپوتاسیون دارند. در اغلب موارد از روشی استفاده می شود که یک انتخاب درمانی برای اجتناب از قطع بازو و یا ساق پا می باشد. در این روش ،تا حد امکان توده برداشته می شود و رادیو تراپی و شیمی درمانی نیز قبل از جراحی، به منظور کوچک کردن تومور و یا بعد از جراحی به منظور از بین بردن سلول های سرطانی باقی مانده بکار میروند.
رادیو تراپی (درمان با دوز بالای اشعه ایکس) ممکن است قبل از جراحی ، به منظور کوچک کردن تومور و یا بعد از جراحی به منظور از بین بردن تمامی سلول های سرطانی باقی مانده احتمالی ،بکاررود.

baft-narm1
شیمی درمانی (درمان با داروهای ضد سرطان) ممکن است هم زمان با رادیو تراپی قبل از جراحی ،برای کوچک کردن تومور و یا از بین بردن سلول های سرطانی باقی مانده بکار رود. اگر سرطان به نواحی دیگر بدن انتشار یافته باشد، شیمی درمانی ممکن است برای کوچک کردن تومور بکار گرفته شده و درد و ناراحتی بیمار را کاهش دهد، اما احتمال ریشه کن کردن بیماری کم می باشد. مؤثر بودن استفاده از شیمی درمانی برای جلوگیری از گسترش سارکوم بافت نرم ،ثابت نشده است.
معمولا بیماران، شیمی درمانی را از طریق تزریق داخل وریدی دریافت می کنند.

سارکوم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *